Siêu trộm nhìn cũng phải ‘phát cóng’

.

Chống trộm kiên cố kiểu này trộm nhìn thấy cũng chỉ biết ôm bụng cười thôi.

Siêu trộm nhìn cũng phải phát cóng - Hình 1Siêu trộm nhìn cũng phải phát cóng - Hình 1

Khóa thế này trộm có mở cũng bở hơi tai.

Siêu trộm nhìn cũng phải phát cóng - Hình 2Siêu trộm nhìn cũng phải phát cóng - Hình 2

Đồng tiền đi liền khúc ruột, xe đạp cũng thế.

Siêu trộm nhìn cũng phải phát cóng - Hình 3Siêu trộm nhìn cũng phải phát cóng - Hình 3

Pet kiêm trông xe.

Siêu trộm nhìn cũng phải phát cóng - Hình 4Siêu trộm nhìn cũng phải phát cóng - Hình 4

Đề phòng mất thìa.

Siêu trộm nhìn cũng phải phát cóng - Hình 5Siêu trộm nhìn cũng phải phát cóng - Hình 5

Mít cứ yên tâm lớn, không sợ bị trộm đâu.

Siêu trộm nhìn cũng phải phát cóng - Hình 6Siêu trộm nhìn cũng phải phát cóng - Hình 6

Canh giữ tứ phía.

Siêu trộm nhìn cũng phải phát cóng - Hình 7Siêu trộm nhìn cũng phải phát cóng - Hình 7

Nhìn thì tưởng là ‘dễ hack’ cơ mà xích to thế kia thì chỉ có nước dắt xe thôi nhé.

Siêu trộm nhìn cũng phải phát cóng - Hình 8Siêu trộm nhìn cũng phải phát cóng - Hình 8

Bẫy chuột hay bẫy trộm?

Siêu trộm nhìn cũng phải phát cóng - Hình 9Siêu trộm nhìn cũng phải phát cóng - Hình 9

Sai một li là đi cả mạng luôn đấy.

Siêu trộm nhìn cũng phải phát cóng - Hình 10Siêu trộm nhìn cũng phải phát cóng - Hình 10

Cẩn tắc vô áy náy.

Siêu trộm nhìn cũng phải phát cóng - Hình 11Siêu trộm nhìn cũng phải phát cóng - Hình 11

Đấy là lo cho sức khỏe của bạn đấy bạn trộm ạ.

Siêu trộm nhìn cũng phải phát cóng - Hình 12Siêu trộm nhìn cũng phải phát cóng - Hình 12

Yên tâm là dép vẫn còn lúc tỉnh cũng như lúc say.

Theo tiin.vn

Nguồn: www.vietgiaitri.com