Góc hài hước về cử nhân thất nghiệp

.

Hiện tượng thất nghiệp được thấy khá phổ biến ở các nước trên thế giới cũng như ở Việt Nam, hàng năm các trường đào tạo chuyên nghiệp, hoặc chính quy đã đào tạo ra một khối lượng lớn cử nhân. Lịch sử của hiện tượng thất nghiệp chính là lịch sử của công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa. Dưới đây là bộ tranh nói về góc hài hước khi các sinh viên,cử nhân mới ra trường chưa tìm đúng công việc mong muốn và rơi vào tình trạng thất nghiệp.

Góc hài hước về cử nhân thất nghiệp - Hình 1Góc hài hước về cử nhân thất nghiệp - Hình 1Góc hài hước về cử nhân thất nghiệp - Hình 2Góc hài hước về cử nhân thất nghiệp - Hình 2Góc hài hước về cử nhân thất nghiệp - Hình 3Góc hài hước về cử nhân thất nghiệp - Hình 3Góc hài hước về cử nhân thất nghiệp - Hình 4Góc hài hước về cử nhân thất nghiệp - Hình 4Góc hài hước về cử nhân thất nghiệp - Hình 5Góc hài hước về cử nhân thất nghiệp - Hình 5Góc hài hước về cử nhân thất nghiệp - Hình 6Góc hài hước về cử nhân thất nghiệp - Hình 6Góc hài hước về cử nhân thất nghiệp - Hình 7Góc hài hước về cử nhân thất nghiệp - Hình 7Góc hài hước về cử nhân thất nghiệp - Hình 8Góc hài hước về cử nhân thất nghiệp - Hình 8Góc hài hước về cử nhân thất nghiệp - Hình 9Góc hài hước về cử nhân thất nghiệp - Hình 9

Theo cuois2.com

Nguồn: www.vietgiaitri.com