Vay vốn trồng cây lâu năm được thỏa thuận ân hạn nợ gốc

.
(HNM) - Đây là nội dung đáng chú ý được Ngân hàng Nhà nước nêu tại Thông tư 25/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 10/2015/TT-NHNN hướng dẫn Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Trường hợp khách hàng vay để trồng, chăm sóc, tái canh cây lâu năm, khách hàng và tổ chức tín dụng được thỏa thuận thời gian ân hạn nợ gốc và lãi phù hợp với giai đoạn kiến thiết của cây trồng lâu năm. Theo đó, thời gian ân hạn là khoảng thời gian tính từ khi tổ chức tín dụng bắt đầu giải ngân vốn vay đến khi khách hàng bắt đầu trả nợ gốc và lãi được thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng.

Thông tư 25/2018/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 10-12-2018.
Ban Bạn đọc
  • Chia sẻ:
  • Tweet
Từ khoá
Vay vốn trồng cây lâu năm thỏa thuận ân hạn nợ gốc
Nguồn: hanoimoi.com.vn