Giá năng lượng thế giới ngày 30/11/2018

.

Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

51,55

+0,10

+0,19%

Dầu Brent giao ngay

59,70

+0,19

+0,32%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

4,63

-0,02

-0,45%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

145,24

-0,23

-0,16%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

184,43

+0,07

+0,04%

 

Nguồn: vinanet.vn