Giá kim loại thế giới ngày 03/12/2018

.

Nhóm kim loại cơ bản

Nhôm (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

1934,50

1935,00

3 tháng

1937,50

1938,50

Dec 19

2005,00

2010,00

Dec 20

2070,00

2075,00

Dec 21

2132,00

2137,00

Đồng (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

6237,00

6238,00

3 tháng

6200,00

6202,00

Dec 19

6155,00

6165,00

Dec 20

6120,00

6130,00

Dec 21

6090,00

6100,00

Kẽm (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

2628,00

2628,50

3 tháng

2499,00

2499,50

Dec 19

2398,00

2403,00

Dec 20

2298,00

2303,00

Dec 21

2188,00

2193,00

Nickel (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

11010,00

11020,00

3 tháng

11080,00

11090,00

Dec 19

11310,00

11360,00

Dec 20

11555,00

11605,00

Dec 21

11780,00

11830,00

Chì (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

1956,00

1956,50

3 tháng

1968,00

1970,00

Dec 19

1980,00

1985,00

Dec 20

2005,00

2010,00

Dec 21

2025,00

2030,00

Thiếc (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

18500,00

18525,00

3 tháng

18500,00

18525,00

15 tháng

18250,00

18300,00

  Nhóm kim loại quý  

Vàng (USD/ounce)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Dec"18

1222,5

1222,9

1221,3

1222,5

-

Jan"19

1225,4

1231,1

1224,2

1226,4

-

Feb"19

1227,8

1233,5

1226,6

1228,1

-

Apr"19

1233,3

1239,0

1233,0

1234,3

-

Jun"19

1242,5

1242,5

1239,4

1240,5

-

Aug"19

-

-

-

1244,0 *

-

Oct"19

-

-

-

1257,3 *

-

Dec"19

-

-

-

1256,5 *

-

Feb"20

-

-

-

1262,7 *

-

Apr"20

-

-

-

1274,6 *

-

Jun"20

-

-

-

1263,8 *

-

Dec"20

-

-

-

1292,7 *

-

Jun"21

-

-

-

1290,0 *

-

Dec"21

-

-

-

1330,3 *

-

Jun"22

-

-

-

1382,7 *

-

Dec"22

-

-

-

1344,7 *

-

Jun"23

-

-

-

1441,1 *

-

Palladium (USD/ounce)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Dec"18

-

-

-

1168,60 *

-

Mar"19

1150,20

1156,90

1149,00

1155,00

-

Jun"19

-

-

-

1134,70 *

-

Platinum (USD/ounce)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Dec"18

-

-

-

798,0 *

-

Jan"19

801,5

811,1

801,4

810,7

-

Feb"19

-

-

-

798,2 *

-

Apr"19

806,5

815,1

806,5

815,1

-

Jul"19

-

-

-

810,1 *

-

Oct"19

-

-

-

815,0 *

-

 

 

 

 

 

 

Bạc (USD/ounce)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Dec"18

14,210

14,210

14,185

14,205

-

Jan"19

14,250

14,250

14,200

14,210

-

Feb"19

-

-

-

14,180 *

-

Mar"19

14,335

14,355

14,280

14,330

-

May"19

14,420

14,435

14,385

14,430

-

Jul"19

-

-

-

14,398 *

-

Sep"19

-

-

-

14,488 *

-

Dec"19

-

-

-

14,620 *

-

Jan"20

-

-

-

17,890 *

-

Mar"20

-

-

-

15,155 *

-

May"20

-

-

-

15,445 *

-

Jul"20

-

-

-

14,915 *

-

Dec"20

-

-

-

15,116 *

-

Jul"21

-

-

-

18,500 *

-

Dec"21

-

-

-

18,150 *

-

Jul"22

-

-

-

19,000 *

-

Jun"27

-

-

-

16,715 *

-

Aug"27

-

-

-

17,060 *

-

 

Nguồn: vinanet.vn